უძრავი ქონების შეფასება

როგორც ცნობილია, უძრავი ქონება არის კაპიტალი. იგი შესაძლებელია იყოს როგორც კერძო პირის, ასევე იურიდიული პირის მფლობელობაში. გარკვეულ შემთხვევებში საჭირო ხდება უძრავი ქონების შეფასება სხვადასხვა დანიშნულებისათვის. კერძოდ:

უძრავი ქონების შეფასება ფინანსური ანგარიშგებისათვის ------------------------

ქონების შეფასება, როდესაც ხდება უძრავი ქონების აყვანა ქონების ბალანსზე.

ქონების გაყოფის შემთხვევაში.

კომპანიის მიერ ნებისმიერი ქონებრივი ოპერაციების შემთხვევაში.

უძრავი ქონების შეფასება ბინადრობისთვის -------------------------------------------------


ბინის, სახლის, მიწის და ა.შ , ქონების შეფასება აუცილებელია  ბინადრობისთვის.

უძრავი ქონების გადაფასება -------------------------------------------------------------------------

კომპანიისათვის პერიოდულად საჭირო ხდება ბალანსზე არსებული ქონების გადაფასება, რადგან წლების განმავლობაში მისი საბაზრო ღირებულება იცვლება. 

უძრავი ქონების შეფასება ინვესტორისათვის ---------------------------------------------

როდესად ხდება ინვესტორის მოძიება, უნდა მოხდეს იმ ქონების შეფასება, რომლის შეთავაზებაც ხდება ინვესტორისათვის.

უძრავი ქონების შეფასება სასამართლოსათვის --------------------------------------------

ქონების გირაოში ჩადების შემთხვევაში.

უძრავი ქონების შეფასება დაკრედიტებისათვის -----------------------------------------

კრედიტის ან სესხის აღების შემთხვევაში უმეტეს წილად ხდება უძრავი ქონების დაკრედიტება, რისთვისაც ეს ქონება უნდა იქნას შეფასებული.

დაუმთავრებელი მშენებლობის შეფასება ----------------------------------------------------

ზოგიერთ შემთხვევაში საჭირო ხდება დაუმთავერებელი მშენებლობის საბაზრო ღირებულების განსაზღვრა.

და ასე შემდეგ.

ყველა მოცემულ და სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი კომპანია დაგეხმარებათ ნებისმიერი ტიპის ქონების შეფასებაში.

ჩვენს კომპანიაში მუშაობენ სერტიფიცირებული, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე შემფასებელ-აუდიტორები. გავცემთ დამოწმებულ, კვალიფიციურ, სრულ საშემფასებლო დასკვნას ნებისმიერი დანიშნულებისათვის.  

დაგვიკავშირდით>>