უძრავი ქონების შემფასებელი

უძრავი ქონების შემფასებელი - ეს არის ძალიან საპასუხისმგებლო და საჭირო პროფესია. შემფასებელი უნდა იყოს მიუკერძოებელი და ობიექტური.

უძრავი ქონების შეფასება სჭირდება კომპანიებს, რომლებსაც გაჩნიათ მფლობელობაში ქონება და უნდათ მისი საბაზრო ღირებულების დადგენა კონკრეტული პერიოდისთვის, ინვესტორებს, რომლებიც აპირებენ ინვესტირებას ამა თუ იმ ბიზნესში, ბანკებს და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, რომლებსაც სჭირდებათ იპოთეკით დასატვირთი ქონების ღირებულების დადგენს, სადაზღვეო კომპანიებს ქონების დაზღვევისთვის, კერძო და იურიდიულ პირებს სასამართლოსთვის, საგადასახადო ორგანოებს, აქციონერებს, რომლებსაც აინტრესებთ თავიანთი ქონების ღირებულება ან თავიანთი წილი ორგანიზაციაში და რა თქმა უნდა სახელმწიფო სტრუქტურებს სჭირდებათ ბალანსზე არსებული ან გასაყიდი ქონების სანაზრო ღირებულების ცოდნა. 

ჩვენ ვართ შემფასებლები თუ თქვენ ზემოთ ჩამოთვლილ ან სხვა შემთხვევაში გჭირდებათ უძრავი ქონების შემფასებელი, მოგვმართეთ. ჩვენ ვართ გამოცდილი, პროფესიონალი, სერტიფიცირებული შემფასებლები.

ტელ.: 595 78 71 52